• Godziny Otwarcia Pon - Pt: 7:00 - 20:00 Sobota: 8:00 - 15:00

Drób

BADANIA ANATOMOPATOLOGICZNE

Kierunek badania Materiał i warunki transportu
sekcja Całe zwierzęta - transport w temperaturze pokojowej, transport ze zmrażaczami lub w postaci zamrożonej
pobranie prób do badania Całe zwierzęta - transport w temperaturze pokojowej, transport ze zmrażaczami lub w postaci zamrożonej

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE: BAKTERIOLOGIA, MYKOLOGIA, PARAZYTOLOGIA

Kierunek badania Materiał i warunki transportu
bakteriologia ogólna
 • wątroba, śledziona, bursy Fabrycjusza, płuca, jelita, tchawice, serce – zapakowane szczelnie (folia, pojemniki plastikowe), transport ze zmrażaczami (2-8 °C) lub w postaci zamrożonej
 • całe ptaki – transport w temperaturze pokojowej, transport ze zmrażaczami lub w postaci zamrożonej
 • wymazy z tchawicy, szczeliny podniebiennej, płuc, worków powietrznych, szpiku, stawów, narządów wewnętrznych, nerek, serca, jajowodu, prącia, zmian skórnych, kloaki, burs Fabrycjusza, spojówek, wola, mózgu, – pobrane na wymazówki suche lub ze stałym podłożem transportowym (np. Ames), z włókien syntetycznych
 • treść jelit, kał - zapakowane szczelnie w pojemniki plastikowe, transport w temperaturze pokojowej
 • szczepy do identyfikacji – w szczelnie zapakowanej szalce Petriego z podłożem agarowym, pobrane na wymazówki suche lub ze stałym podłożem transportowym (np. Ames), z włókien syntetycznych
 • treść jelit, kał - zapakowane szczelnie w pojemniki plastikowe, transport w temperaturze pokojowej
antybiogram
obecność bakterii beztlenowych (C. perfringens, C. difficile)
obecność Salmonella sp.
mykologia
BANK szczepów
szybkie testy- E. coli F4, F5, F18, F41, Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Cryptosporidium sp., Rotavirus
oocysty kokcydiów i jaja pasożytów jelitowych

BADANIA MOLEKULARNE WYKONYWANE METODĄ PCR

Kierunek badania Materiał
MDV-1 (choroba Mareka) pióra (lotki), kurz z kurnika
różnicowanie szczepów MDV-1 i Rispens pióra (lotki), kurz z kurnika
MDV-2 pióra (lotki), kurz z kurnika
MDV-3 (HVT) pióra (lotki), kurz z kurnika
HVT Vaxxitek – szczep szczepionkowy pióra (lotki), kurz z kurnika
choroba Gumboro – różnicowanie vvIBDV Odciski burs Fabrycjusza na kartach FTA, bursy Fabrycjusza, wymazy z burs Fabrycjusza; wątroba, śledziona – jeśli brak burs
Retikuloendotelioza (REV) Wątroba, śledziona, szpik kostny
Avian leukosis virus (ALV/RSV) Wątroba, śledziona, szpik kostny
Chicken anaemia virus (CAV) Wątroba, śledziona, szpik kostny, krwotoczne zmiany skórne
Metapneumovirus A i B Wymazy z tchawicy, szczeliny podniebiennej, płuc, worków powietrznych
Metapneumovirus C Wymazy z tchawicy, szczeliny podniebiennej, płuc, worków powietrznych
Metapneumovirus D Wymazy z tchawicy, szczeliny podniebiennej, płuc, worków powietrznych
Pakiet Metapneumovirus (A, B, C, D) Wymazy z tchawicy, szczeliny podniebiennej, płuc, worków powietrznych
Infectious laryngotracheitis (ILT) Wymazy z tchawicy, szczeliny podniebiennej, płuc, worków powietrznych
Newcastle disease virus (ND) Wymazy z tchawicy, szczeliny podniebiennej, płuc, worków powietrznych, wątroba, śledziona
very virulent Newcastle disease virus (vvND) Wymazy z tchawicy, szczeliny podniebiennej, płuc, worków powietrznych, wątroba, śledziona
ND – różnicowanie szczepów szczepionkowych i terenowych Wymazy z tchawicy, szczeliny podniebiennej, płuc, worków powietrznych, wątroba, śledziona
IBV – Mass,793B,D274,Var2,QX,D1466,Ark,It02 Wymazy z tchawicy, szczeliny podniebiennej, kloaki, nerek,(szczepy nefropatogenne), jajowodu
Adenovirus (FAdV) Wątroba, śledziona, żołądek gruczołowy
Chicken Astrovirus grupa A, B (CAstV A, B) Jelita, treść jelit, kał
Pakiet enterovirus - Rotavirus A i D, CoV, CAstV/TAstV, ANV, Parvovirus Jelita, treść jelit, kał
Avian Rotavirus A i D Jelita, treść jelit, kał
Avian Coronavirus (CoV) Jelita, treść jelit, kał
Avian Nephritis Virus (ANV) Jelita, treść jelit, kał, nerki; wątroba, śledziona, przy podejrzeniu postaci narządowej
Avian Reovirus (ARV) Wątroba, śledziona (postać narządowa), wymazy ze stawów (postać stawowa)
BLS (Avian Hepatitis E) Wątroba, śledziona
Ospa ptasia (fowl pox) Zmiany skórne na grzebieniu, dzwonkach, zmiany skórne, zmiany z jamy dziobowej i górnych dróg oddechowych
O. rhinotracheale (ORT) Wymazy z tchawicy, szczeliny podniebiennej, płuc, worków powietrznych, tchawice piskląt; stawy – postać stawowa
Bordetella avium Wymazy z tchawicy, szczeliny podniebiennej, płuc, worków powietrznych
Pasteurella multocida Wymazy z tchawicy, szczeliny podniebiennej, płuc, worków powietrznych
Avibacterium paragallinarum (koryza) Wymazy z tchawicy, szczeliny podniebiennej, płuc, worków powietrznych
Mycoplasma synoviae Wymazy z tchawicy, szczeliny podniebiennej, płuc, worków powietrznych; stawy – postać stawowa
M. synoviae MS-H Wymazy z tchawicy, szczeliny podniebiennej, płuc, worków powietrznych
Mycoplasma gallisepticum Wymazy z tchawicy, szczeliny podniebiennej, płuc, worków powietrznych; stawy – postać stawowa
M. gallisepticum MG 6/85 Wymazy z tchawicy, szczeliny podniebiennej,płuc, worków powietrznych
M. gallisepticum MG ts-11 Wymazy z tchawicy, szczeliny podniebiennej, płuc, worków powietrznych
Chlamydiaceae Wymazy z tchawicy, szczeliny podniebiennej, płuc, worków powietrznych, chorobowo zmienione organy
Chlamydophla psittaci Kał, wymazy z kloaki, wymazy ze spojówek, wątoba, śledziona
Salmonella sp. Wymazy podeszwowe, kał, narządy wewnętrzne, pisklęta, wymazy czystościowe
Salmonella Typhimurium Wymazy podeszwowe, kał, narządy wewnętrzne, pisklęta, wymazy czystościowe
Salmonella Enteritidis Wymazy podeszwowe, kał, narządy wewnętrzne, pisklęta, wymazy czystościowe
Salmonella Salmovac SE/440, Gallivac SE Wymazy podeszwowe, kał, narządy wewnętrzne
Salmonella Gallinarum 9R Wymazy podeszwowe, kał, narządy wewnętrzne
Campylobacter coli/jejuni/lari Wymazy podeszwowe, kał, narządy wewnętrzne, pisklęta, wymazy czystościowe
Listeria monocytogenes Jelita, treść jelit, wątroba, śledziona, nerki
Trichomonas sp. Jelita, treść jelit, kał
Trichomonas gallinae Wymazy z wola
Histomonas meleagridis Jelita, treść jelit, kał
Eimeria acervulina Jelita, treść jelit, kał
Eimeria maxima Jelita, treść jelit, kał
Eimeria tenella Jelita, treść jelit, kał
Eimeria necatrix Jelita, treść jelit, kał
Eimeria brunetti Jelita, treść jelit, kał
Eimeria praecox Jelita, treść jelit, kał
Eimeria mitis Jelita, treść jelit, kał
Pakiet Eimeria kury / indyki Jelita, treść jelit, kał
Turkey Hemorrhagic Enteritis Virus (HEV) Jelita, treść jelit, wątroba, śledziona, nerki
Turkey Astrovirus 1 i 2 (TAstV1 i TAstV2) Jelita, treść jelit, kał
Mycoplasma meleagridis Wymazy z tchawicy, szczeliny podniebiennej, płuc, worków powietrznych; stawy – postać stawowa
Mycoplasma iowae Wymazy z tchawicy, szczeliny podniebiennej, płuc, worków powietrznych; stawy – postać stawowa
Riemerella anatipestifer Wymazy z mózgu, tchawicy, szczelin podniebiennych, płuc, worków powietrznych
Bordetella bronchiseptica i avium Wymazy z tchawicy, szczeliny podniebiennej, płuc, worków powietrznych
Eimeria adenoides Jelita, treść jelit, kał
Eimeria gallopavonis Jelita, treść jelit, kał
Eimeria meleagrimitis Jelita, treść jelit, kał
Erysipelothrix rhusiopathiae Wymazy z mózgu, wątroba, śledziona, wymazy ze zmian krwotocznych tkanki podskórnej, serce
Mycoplasma sp. Wymazy z tchawicy, szczeliny podniebiennej, płuc, worków powietrznych, prącia;, stawy – postać stawowa
Choroba Derzsyego (GPV) i MDPV Wątroba, śledziona
GPV – szczepy szczepionkowe Wątroba, śledziona
Cirkowirus gęsi (GCV) i kaczy (DuCV) Wątroba, śledziona
PiCV cirkowirus gołębi Kał, wymazy zkloaki, wymazy ze spojówek, wątroba, śledziona
Polyoma wirus (HNEG) Nerki, jelita (zmiany krwotoczne), wątroba, wymazy z mózgu
Duck virus enteritidis (DVE) – pomór kaczek- wirusowe zapalenie jelit kaczek Wątroba, śledziona, jelita, nerki
DHAV Wątroba, śledziona
DHBV Wątroba, śledziona
Pakiet wątrobowy - DVE, HNEG, DHAV, DHBV, GPV/MDPV lub GCV/DuCV

BADANIA SEROLOGICZNE WYKONYWANE METODĄ ELISA

Kierunek badania Materiał
Infectious Bursal Diseases Virus (IBDV) [A]
 • Krew lub surowice krwi należy pobierać do probówek z aktywatorem krzepnięcia o minimalnej pojemności 1,5ml typu Eppendorf lub do probówek próżniowych; ilość pobranej krwi powinna wypełniać 3/4 probówki
 • Celem dobrego i szybkiego wykrzepienia krwi, probówki należy umieścić w temperaturze pokojowej na okres od 1 do 2 godzin; po wydzieleniu się surowicy, należy ją przelać do jałowych probówek Eppendorfa ze szczelnym zamknięciem i przechowywać w temperaturze od 2 do 8°C.

 • Badania zaleca się wykonywać na ilości 23 sztuk próbek krwi
Infectious Bursal Diseases Virus (IBDVp2)
Retikuloendotelioza (REV)
Chicken anaemia virus (CAV, CIA, CAA)
Avian leukosis virus (ALV)
Avian leukosis virus (ALV-J)
Avian leukosis virus (ALV p27)
Metapneumovirus (APV, TRT)
Infectious Laryngotracheitis (ILT)
Infectious Laryngotracheitis (HVT-ILT)
Newcastlle Diseases Virus (NDV) [A]
Newcastlle Diseases Virus (HVT ND)
Infectious Bronchitis Virus (IBV) [A]
Avian influenza virus (AIV) [A]
Avian Reovirus (REO) [A]
Avian encephalomyelitis (AE)
Adenovirus (FAdV, IBH)
Chicken Astrovirus (CAstV)
Avian Hepatitis E (BLS)
Turkey Hemorrhagic Enteritis Virus (HEV)
Egg drop syndrome (EDS)
Bordetella avium (BA)
Ornithobacterium rhinotracheale (ORT)
Mycoplasma synoviae (MS)
Mycoplasma gallisepticum (MG) [A]
Mycoplasma synoviae/Mycoplasma gallisepticum (MS/MG)
Mycoplasma meleagridis (MM)
Pasteurella multocida (PM)
Salmonella Enteritidis (SE)

BADANIA SEROLOGICZNE WYKONYWANE METODĄ AGLUTYNACJI PŁYTOWEJ

Kierunek badania Materiał
Mycoplasma gallisepticum (MG) [A]
 • Krew lub surowice krwi należy pobierać do proebówek z aktywatorem krzepnięcia o minimalnej pojemności 1,5ml typu Eppendorf lub do probówek próżniowych; ilość pobranej krwi powinna wypełniać 3/4 probówki
 • Celem dobrego i szybkiego wykrzepienia krwi, probówki należy umieścić w temperaturze pokojowej na okres od 1 do 2 godzin; po wydzieleniu się surowicy, należy ją przelać do jałowych probówek Eppendorfa ze szczelnym zamknięciem i przechowywać w temperaturze od 2 do 8°C.
 • Badania zaleca się wykonywać na ilości 60 sztuk próbek krwi
Mycoplasma synoviae (MS) [A]
Salmonella Pullorum Gallinarum SPG [A]
Mycoplasma meleagridis (MM)

BADANIA SEROLOGICZNE DROBIU – ANTYBIOTYKI

Kierunek badania Materiał
Entrofloksacyna
 • Tkanka mięśniowa
 • Jaja
 • Surowica
 • Pasza
Fluorochinolony

[A] metoda akredytowana

AUTOSZCZEPIONKI

bakteryjna wirusowa

SZCZEPIENIA

Rispens HVT
Gumboro IBV
MS-H MG 6/85
MG ts-11 Salmonella

BADANIA HISTOPATOLOGICZNE

Kierunek badania Materiał
badanie histopatologiczne narządów Całe zwierzęta
Narządy wewnętrzne

Linki do dokumentów:

Newsletter

Zapisz się do newsletter i bądź na bieżąco z nowościami .

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę/firmę Aga Vet przekazanych przeze mnie w formularzu danych osobowych dla celów marketingu oraz promocji produktów i usług spółki/firmy Aga Vet przesyłania ofert i informacji handlowych oraz newsletterów .


 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Aga Vet drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Aga Vet w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 344 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda ma charakter dobrowolny i może być w każdym czasie odwołana  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aga Vet w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez spółkę Aga Vet wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda ma charakter dobrowolny i może być w każdym czasie odwołana