• Godziny Otwarcia Pon - Pt: 7:00 - 20:00 Sobota: 8:00 - 15:00

Woda

Badania wody pitnej wykonujemy zgodnie z aktualnymi wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badania wody wykonywane w Vet-Lab Brudzew obejmują komplet badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, oraz oznaczenie właściwości sensorycznych wody. Badania wykonujemy metodami akredytowanymi, zatwierdzonymi przez Powiatową Stację Epidemiologiczną.

Ofertę kierujemy do klientów indywidualnych chcących ocenić jakość wody dostarczanej do gospodarstw domowych jak i do placówek gastronomicznych, zakładów produkcyjnych i przedsiębiorstw z sektora spożywczego, które są zobowiązane przez Inspekcję Sanitarną do monitorowania jakości wody.

OCENA MIKROBIOLOGICZNA

Parametr Metoda Status metody
Obecności pałeczek z rodzaju Salmonella spp PN-EN ISO 19250:2013-07 [NA]
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C PN-EN ISO 6222:2004 [A] [Z]
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C PN-EN ISO 6222:2004 [A]
Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-4 [A] [Z]
Liczba bakterii Eschericha coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-4 [A] [Z]
Liczba enterokoków kałowych PN-EN ISO 7899-2:2004 [A] [Z]
Liczba Clostridium perfringens PN-EN ISO 14189:2016-10 [A] [Z]
Liczba Pseudomonas aeruginosa PN-EN ISO 16266:2009 [A]
Liczba bakterii z rodzaju Legionella PN-EN ISO 11731:2017-08 [A]
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich PN-Z 11001-3:2000 [NA]

OCENA FIZYKOCHEMICZNA

Parametr Metoda Status metody
pH PN-EN ISO 10523:2012 [A][Z]
Przewodność elektryczna właściwa PN-EN 27888:1999 [A][Z]
Mętności PN-EN ISO 7027-1:2016-09 [A][Z]
Barwa PN-EN ISO 7887:2012, metoda C +Ap1:2005-06 [A][Z]
Twardość ogólna PB – 18 wyd. A z dn. 2019.09.18 [A][Z]
Stężenie wapnia PB – 18 wyd. A z dn. 2019.09.18 [A][Z]
Stężenie magnezu PB – 18 wyd. A z dn. 2019.09.18 [A]
Stężenia siarczanów PB – 19 wyd. A z dn. 2019.09.18 [A][Z]
Stężenia azotanów PB – 20 wyd. A z dn. 2019.09.18 [A][Z]
Stężenia azotynów PB – 21 wyd. A z dn. 18.09.2019 [A][Z]
Stężenie jonu amonowego PB – 22 wyd. A z dn. 2019.09.18 [A][Z]
Stężenia żelaza PB – 23 wyd. A z dn. 2019.09.18 [A][Z]
Stężenie manganu PB – 24 wyd. A z dn. 2019.09.18 [A]
Stężenie chlorków PB – 26 wyd. A z dn. 18.09.2019 [Z]

OCENA OGRANOLEPTYCZNA

Parametr Metoda Status metody
Oznaczenie obecności obcego zapachu PB – 27 wyd. A z dn. 2019.09.18 [A][Z]
Oznaczenie obecności obcego smaku PB – 27 wyd. A z dn. 2019.09.18 [A][Z]
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pobieranie próbek wody na potrzeby Inspekcji Sanitarnej może być realizowane wyłącznie przez osoby przeszkolone i posiadające aktualne zaświadczenie. Aby wynik badań spełnił wymagania właściwych przepisów, świadczymy usługę pobierania próbek wody przez certyfikowanych próbkobiorców, posiadających aktualne zaświadczenia.

[A] – metoda akredytowana

[Z] – metoda zatwierdzona przez Powiatową Stację Epidemiologiczną

[NA] – metoda nieakredytowana

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK WODY

Jeśli decydujecie się Państwo na samodzielny pobór próbek, prosimy zastosować się do poniższej instrukcji:

Do pobierania próbki wody należy wybrać punkt probierczy (kran) w dobrym stanie technicznym. W przypadku pobierania wody z tego samego miejsca do analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych, w pierwszej kolejności pobieramy próbkę do badań fizykochemicznych. Butelkę przed pobraniem opisać uwzględniając datę i godzinę pobrania oraz miejsce pobrania.

Pobieranie próbki wody do analizy fizykochemicznej
 • Próbki wody należy pobrać do czystych pojemników/butelek szklanych lub z tworzywa sztucznego. Dopuszcza się butelki po wodzie mineralnej niegazowanej o pojemności min. 1 l .
 • Zdjąć zbędne elementy z kranu (uszczelki, sitka, nakładki itp.). Odkręcić kurek i spuszczać zimną wodę przez ok. 2-3 minuty lub dłużej aż do momentu ustabilizowania się temperatury, nie dopuszczając do wzburzenia wody.
 • Przepłukać przynajmniej dwukrotnie butelkę pobieraną wodą.
 • Butelkę należy napełniać wodą spokojnym, umiarkowanym strumieniem do momentu przelania tzn. pod ,,sam korek’’, nie dopuszczając do powstania pęcherzyków powietrza.
 • Po napełnieniu niezwłocznie zamknąć szczelnie butelkę korkiem.
Pobranie próbek wody do oceny sensorycznej
 • Sposób postępowania przy pobieraniu próbek wody jest taki sam jak przy pobieraniu próbek do analiz fizykochemicznych. Woda powinna być pobrana bez pęcherzyków powietrza pod samą nakrętkę do czystych i szczelnych butelek szklanych bądź z tworzywa sztucznego.o pojemności min. 1l.
Pobieranie próbki wody do analizy mikrobiologicznej
 • Próbki wody należy pobrać do sterylnych butelek/ pojemników o pojemności min. 500 ml.
 • Przed pobraniem próbki należy zdjąć z kranów niepotrzebne elementy, np. wylewki, nakładki itp. , zeskrobać wszelkie zanieczyszczenia pochodzące z zewnątrz, typu kamień itp., następnie spuścić wodę ok. 2-3 min.
 • Kran zdezynfekować poprzez opalanie za pomocą palnika lub jeśli nie jest to możliwe należy zanurzyć kran bądź spryskać go środkiem dezynfekcyjnym i odczekać 2- 3 min.
 • Po tym czasie ponownie odkręcić kran, tak aby woda płynęła umiarkowanym strumieniem.
 • Otworzyć butelkę, korek trzymać w ręce, chroniąc przed zanieczyszczeniem. Jeżeli konieczne jest jego odłożenie to wyłącznie dolną jałową częścią ku górze.
 • Butelkę podstawić pod kran i pobrać wodę w objętości ¾ pojemności butelki nie dotykając szyjką butelki kranu.
 • Po pobraniu natychmiast zamknąć butelkę korkiem. Butelka nie powinna być w trakcie pobierania wielokrotnie zamykana i otwierana.
 • W przypadku oznaczania bakterii z rodzaju Legionella należy pobrać wodę ciepłą do sterylnej butelki o pojemności min. 1 l, zachowując odpowiednie warunki higieniczne.
 • W butelkach sterylnych przeznaczonych specjalnie do pobierania próbek wody do analiz mikrobiologicznych znajduje się proszek – tiosiarczan sodu, którego nie należy wysypywać!

Linki do dokumentów:

Newsletter

Zapisz się do newsletter i bądź na bieżąco z nowościami .

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę/firmę Aga Vet przekazanych przeze mnie w formularzu danych osobowych dla celów marketingu oraz promocji produktów i usług spółki/firmy Aga Vet przesyłania ofert i informacji handlowych oraz newsletterów .


 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Aga Vet drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Aga Vet w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 344 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda ma charakter dobrowolny i może być w każdym czasie odwołana  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aga Vet w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez spółkę Aga Vet wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda ma charakter dobrowolny i może być w każdym czasie odwołana